• Barn som blir lest for, utvikler språksentrene i hjernen mer og raskere enn barn som ikke blir lest for.
  • Jo tidligere man begynner, jo bedre. Ved skolestart kan de sterkeste elevene tre ganger flere ord enn de som vokser opp i et språkfattig miljø uten bøker.