Har du mottatt biteringen “Strawberry Massaging Teether”?

 

Produktet har vært i noen av Gobokens velkomstpakker i perioden 2017-2018. Det er en bitering utformet som et «jordbær på stilk». Jordbær-biteringen var designet for å lindre kløe i baby-gummer før tannfrembrudd.

Vi må dessverre informere om at produktet ikke lenger kan klassifiseres som sikkert for babyer.
Etter at en av våre kunder i Finland opplevde at små biter løsnet fra «jordbæret», har vi latt finske myndigheter (TUKES) teste produktet.
TUKES har kommer fram til at produktet kan forårsake kvelningsfare for små barn.
Dermed oppfyller ikke dette produktet sikkerhetskravene for å kunne benyttes av barn i alle aldre.

Vi beklager dette, og ber deg vennligst å kaste produktet dersom du fremdeles har det.

PS: Vi sender ut personlige meldinger til dem som ifølge vårt system har tatt imot produktet. Vi kunngjør meldingen her i tilfelle vi ikke skulle ha nådd fram til alle det gjelder.