• Dersom du har oversett en epost med informasjon om neste anbefalte pakke, og ikke hatt tid til å sjekke Min side før fristen, så er du ikke nødt til å kjøpe pakken hvis du ikke vil.
  • Du har full angre- og returrett innen 14 dager etter at bokpakken er mottatt.
  • Ved retur må du selv betale returporto.